Regulamin konkursu #typowyzwanie3

§1 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs #typowyzwanie3“ i jest zwany dalej: “Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest zebza Natalia Bienias.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, za pośrednictwem bloga zebza.net, grupy na FB Design Noobs (https://www.facebook.com/groups/designnoobs/) oraz serwisu instagram.com.
4. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie aktywności w konkursie (ilości oraz częstotliwości dodawanych prac, w określonych do tego miejscach) oraz poziomu artystycznego projektów.
5. Miejsca, o których mowa w punkcie 4 ustępu 1 to grupa na FB Design Noobs (https://www.facebook.com/groups/designnoobs/) oraz serwis Instagram, z oznaczeniem projektu hashtagiem #typowyzwanie3.
6. W konkursie przewidziane są 2 nagrody w postaci szkicowników akwarelowych.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu 05.10.2018.

§2 Postanowienia końcowe
Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.zebza.net. W sprawach nie ujętych w regulaminie niniejszego konkursu należy kontaktować się za pomocą adresu byzebza@gmail.com

§3 Przetwarzanie danych
Administratorem podanych przez Ciebie w mailu danych osobowych będzie firma “zebza Natalia Bienias”. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji konkursu. Dane będą przechowywane w bazie administratora na czas trwania konkursu. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.